• นอกจากภาพแฟชั่นที่มีการเซ็ตถ่ายลงในนิตยสารติดกันหลายๆ หน้าแล้ว ยังมีการถ่ายภาพแฟชั่นอีกลักษณะหนึ่งคือแฟชั่นโชว์ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกับภาพแฟชั่นแบบแรกอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นการถ่ายภาพในลักษณะที่คล้ายกับ Commercial Event มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพแฟชั่นโชว์ก็มีรูปแบบการถ่ายภาพที่แตกต่างจากการถ่าย Event รวมทั้งมี
  • เมื่อขายสิ่งของทางออนไลน์ภาพถ่ายของสิ่งของมีบทบาทสำคัญ ในการทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะซื้อสิ่งของนั้นหรือตัดสินใจยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อโดยไม่ได้เห็นของจริง โดยต่อไปนี้คือคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการขายสิ่งของออนไลน์ แสดงภาพสิ่งของในมุมต่างๆ ควรให้ข้อมูลผู้ซื้อมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยภาพสิ่งของที่ขาย และควรมีภาพเพื่อ
  • เมื่อนักถ่ายภาพรู้ถึงเทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้นทั้งการใช้ฉากหลังสีขาว การใช้แสง และการใช้ขาตั้งกล้องแล้ว สิ่งต่อไปที่ควรรู้ก็คือทำอย่างไรภาพผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายจะมีความโดดเด่น หรือมีความเฉพาะแตกต่างไม่เหมือนภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนฉากหลังสีขาวในแคตาล็อก ซึ่งวิธีที่นัก
  • หนึ่งในวิธีการที่ง่ายสำหรับการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ Product Photography คือการถ่ายภาพเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์นั้นเดี่ยวๆ บนฉากหลังเรียบๆ ซึ่งมักเป็นสีขาวเพียงอย่างเดียวเพื่อกำจัดทุกสิ่งที่จะดึงความสนใจออกไปรวมทั้งเน้นความสนใจของผู้ดูภาพไปยังผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งการฝึกถ่าย
  • หนึ่งในเลนส์ที่นักถ่ายภาพมักใช้เมื่อถ่ายภาพ Still Life คือเลนส์มาโครด้วยคุณสมบัติในการบันทึกรายละเอียดของวัตถุซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเล่าเรื่องเมื่อถ่ายภาพ Still Life นอกจากนี้นักถ่ายภาพยังสามารถเข้าใกล้วัตถุได้เมื่อถ่ายภาพสิ่งที่มีขนาดเล็ก แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเมื่อถ่ายภาพ Still Life อาจจะไม่ได้ใช้เลนส์มาโครตามปกติที่ใช้เลนส์ลักษณะนี้ที่มักถ่ายภาพโดย
  • ในการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น หรือมีประสบการณ์แล้วล้วนแต่มีสิ่งใหม่ๆ ให้เรียนรู้อยู่เสมอ กับผู้ที่เริ่มถ่ายภาพสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้หากถ่ายภาพอย่างจริงจังคือการปรับควบคุมกล้อง องค์ประกอบภาพ แสง การเลือกใช้เลนส์ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีกมาก โดยในการถ่ายภาพสิ่งต่างๆ จะให้
  • นอกจากการถ่ายภาพแฟชั่นแล้ว ดูเหมือนว่าภาพ Still Life จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากที่สุดซึ่งจริงๆ แล้วไม่น้อยไปกว่าภาพแฟชั่นด้วยซํ้า เพราะไม่ว่าในนิตยสาร แคตาล็อก หรือเวบไซต์ล้วนแต่ต้องการภาพสินค้า รวมทั้งยังมีประโยชน์อีกหลายด้านในการถ่ายภาพ Still Life ที่ถูกมองข้าม
  • สำหรับการถ่ายภาพกีฬา ภาพสัตว์ป่า หรือภาพอื่นๆ ที่ต้องการความมั่งคงมากกว่าการใช้มือถือกล้องถ่ายภาพหรือเมื่อต้องใช้เลน์ที่มีนํ้าหนักมากเป็นเวลานานแต่ต้องการความคล่องตัวกว่าขาตั้งกล้องแบบสามขาแล้ว โมโนพอดคือทางเลือกที่ดีในการเพิ่มความนิ่งให้แก่กล้องรวมทั้งยังช่วยลดความเมื่อยล้าจากการถือกล้องพร้อมเลนส์ขนาดใหญ่เป็นเวลานานได้ ความนิ่ง
  • กีฬาเป็นหนึ่งในชนิดของการถ่ายภาพที่หลายคนชื่นชอบ ซึ่งบางครั้งอาจมาจากการเริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพลูกทำกิจกรรมกีฬาที่โรงเรียนหรือเพื่อนๆ ที่รวมตัวกันเล่นกีฬาแล้วจึงต่อเนื่องมาเป็นความชอบโดยพยายามหาโอกาสถ่ายภาพกีฬาในโอกาสต่างๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากกีฬาเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งยังรวดเร็วด้วย ดังนั้นจึง
  • สำหรับผู้ที่เริ่มต้นถ่ายภาพกีฬาหากไม่ใช่เป็นการทำงานให้สื่ออย่างหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร มักมาจากการถ่ายภาพสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่เล่นกีฬา ซึ่งหากรู้สึกสนุกและอยากลองถ่ายภาพกีฬาที่จริงจังมากขึ้นกว่ากีฬาสีของลูกหรือเพื่อนที่นัดเตะฟุตบอลกัน จะต้องการสิ่งที่มากขึ้นกว่าการถ่ายภาพกันเล่นๆ เพื่อให้ภาพที่ออกมาน่าพอใจ เพราะเมื่อถ่ายภาพ