• ดังที่ผมได้เกริ่นไปในฉบับที่แล้ว การถ่ายภาพเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะผสมผสานเข้าด้วยกัน นักถ่ายภาพที่ดีนั้นควรมีความเชี่ยวชาญทั้งในศาสตร์และศิลป์ของการถ่ายภาพ ศาสตร์ในที่นี้ผมต้องการสื่อความหมายถึงความรู้ความเข้าใจในการควบคุมกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ความเข้าใจในเรื่องของแสง ความรู้ในการใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพและความสามารถในการ
  • ศิลปะการปรับแต่งตัดต่อภาพถ่ายนั้น แทบจะมีอายุเก่าแก่ยาวนานพอๆ กับศิลปะการถ่ายภาพเลยทีเดียว  ย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยเริ่มต้นมีศาสตร์การถ่ายภาพ เหล่าบรรดาช่างภาพทั้งหลายได้พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาภาพถ่ายของตนให้มีความสวยงามและมีความหลากหลายทางศิลปะ ด้วยวิธีการต่างๆ ในห้องมืด ไม่ว่าจะเป็นการย้อมสี การลด