• 1109
    0

    ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ ผม “ภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์” เกิดและเติบโตจาก จ.ศรีสะเกษ มีโอกาสมาเรียนที่คณะ วารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จากนั้นเรียนต่อด้านบริหารการตลาด จนจบ ป.เอก จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 360
    0

    ช่างภาพหนุ่มอารมณ์ดีแถมพกดีกรีปริญญาเอกด้าน Service Marketing จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย เริ่มบทสนทนาด้วยท่วงท่าฟังชัดทะมัดทะแมง