• บ้านนาต้นจั่น ชุมชนเล็กๆ ในตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ชุมชนที่มีการร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง โดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันทอผ้าของแม่บ้าน ซึ่งใช้เวลาว่างหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพและลวดลายของผ้าทอให้หลากหลาย
  • ในช่วงชีวิตของลูกผู้ชาย อย่างน้อยจะต้องมีหนึ่งครั้งที่บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมา ซึ่งคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ต่างก็ยึดถือปฏิบัติจนเป็นประเพณีที่ดีงามในทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทย ซึ่งหลายๆ พื้นที่ก็เป็นงานที่จัดกันตามช่วงฤดู จัดกันเฉพาะบ้านที่มีลูกชายและพร้อมที่จะบวช หรือบาง
  • ทุกๆ ปี ในช่วงต้นๆ ปีจะมีงานบุญครั้งใหญ่ของชาวจันทบุรี ที่มีผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลกันมายังสถานที่นี้ เพื่อทําพิธีกราบไหว้สักการะ ซึ่งถือกันว่าเป็นบุญใหญ่ที่ต้องสะสมกันไว้เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นั่นคือ ประเพณีนมัสการพระพุทธบาทพลวง หรือประเพณีขึ้นเขาคิชฌกูฏ
  • ศิลปวัฒนธรรมไทยมีหลายต่อหลายด้านที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือ “หนังใหญ่วัดขนอน” ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 200 ปี และถือเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงที่รวมเอาศิลปะหลายๆ แขนงเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ ศิลปะ
  • อำเภอชุมแสง อำเภอเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดที่รู้กันว่ามีความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่มังกรในเทศกาลตรุษจีนแห่งหนึ่งของบ้านเรา จากความเชื่อและศรัทธาที่ยึดถือกันมานาน โดยงานแห่ “เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง” นั้น ถือกำเนิดขึ้นจากความศรัทธาในอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ของ
  • อาข่า หรือ อีก้อ หนึ่งในชุมชนบนพื้นที่สูงในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายเผ่าพันธุ์ และแต่ละเผ่าพันธุ์นั้น ต่างก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อๆ กันมาตั้งแต่ยุคอดีต ที่ยังคงปฏิบัติต่อเนื่องกันอยู่เป็นประจำ สำหรับชาวอาข่าเอง ก็มีประเพณีที่สำคัญนั่นคือ ประเพณีโล้ชิงช้า หรือ แย้ขู่อาเผ่ว ตามภาษาถิ่น ซึ่งถือเป็นประเพณีที่แสดงความเคารพและรำลึกต่อ “เทพธิดา
  • เมืองอุดัยปูร์ (Udaipur) หรือที่บางท่านเรียกแบบไทยๆ ว่า “อุทัยปุระ” เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของแคว้นราชาสถาน (Rajasthan) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของแดนดินถิ่นภารตะ ที่ใครมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนแล้วมักจะหลงไหลได้ปลื้มกันไม่มากก็น้อย ของดีทีเด็ดแห่งอุดัยปูร์ที่ไม่เหมือนไม่ซํ้ากันกับเมืองไหนๆ ในแคว้นราชาสถาน(ในแง่ของการถ่ายภาพ
  • ตามรอยพระบาท 12 โครงการหลวง 12 เส้นทางแห่งความสุขโครงการหลวง ผมเดินทางจากโครงการหลวงแม่ลาน้อย มายังศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ โดยแวะรับทีมงานที่เดินทางตามมาสบทบที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ก่อนที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองไปยังศูนย์ฯ ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่ไปบ้านรักไทยด้วยเช่นกันครับ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูง
  • ตามรอยพระบาท 12 โครงการหลวง 12 เส้นทางแห่งความสุขโครงการหลวง “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย” หนึ่งในโครงการจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นกว่า 4000 โครงการ จากการทรงงานหนักมาตลอด 70 ปี ของการครองราชย์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนของพระองค์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และดีขึ้นแบบยั่งยืน ดั่งคำพูดที่เคย
  • ตามรอยพระบาท 12 โครงการหลวง 12 เส้นทางแห่งความสุขโครงการหลวง “พระเจ้าอยู่หัวเป็นนํ้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อนํ้า ..พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บนํ้า ฉันจะสร้างป่า…” พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านถํ้าติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร วันที่ 20 ธันวาคม 2525 นั่นเป็นคำพูดที่สื่อได้ชัดเจนถึงปณิธานของทั้ง