• ลำปาง เมืองรองของการท่องเที่ยวที่ผมเองก็มักจะผ่านทางอยู่บ่อยครั้ง เมื่อจะต้องเดินทางไปเชียงใหม่ จุดเด่นอย่างหนึ่งที่สะดุดตาผม เวลาผ่านจังหวัดลำปางคือ ?? …. ฮ่าๆ!! ต้องทายกันว่ารถม้าแน่ๆ ..ผิดครับ ไม่ใช่รถม้า… แต่เป็นร้านจำหน่ายเซรามิค ที่มีอยู่ริมทางมากมายทีเดียว จนต้องเสริชหา
  • ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร เป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอด และจัดกันอย่างต่อเนื่องมากว่า 53 ปี โดยจัดงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีของการจัดงานนี้นั้น เกิดขึ้นจากพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของชาวสมุทรสาคร ต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมือง โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้
  • คงจะปฏิเสธกันไม่ได้ว่า จุดเด่นของประเทศไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยว นั่นคือ ธรรมชาติอันสวยงาม และอัธยาศัยที่โอบอ้อมอารี และเป็นมิตรนั่นเอง แต่ผลพลอยได้ส่วนหนึ่งนอกจากการใช้จ่ายค่าอาหารหรือค่าโรงแรมคือ ของที่ระลึกของฝากต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่า ไปเที่ยวประเทศไหนๆ ก็ย่อมต้องการของฝาก หรือของที่ระลึกที่แสดงถึงความเป็น
  • บ้านนาต้นจั่น ชุมชนเล็กๆ ในตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ชุมชนที่มีการร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง โดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันทอผ้าของแม่บ้าน ซึ่งใช้เวลาว่างหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพและลวดลายของผ้าทอให้หลากหลาย
  • ในช่วงชีวิตของลูกผู้ชาย อย่างน้อยจะต้องมีหนึ่งครั้งที่บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมา ซึ่งคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ต่างก็ยึดถือปฏิบัติจนเป็นประเพณีที่ดีงามในทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทย ซึ่งหลายๆ พื้นที่ก็เป็นงานที่จัดกันตามช่วงฤดู จัดกันเฉพาะบ้านที่มีลูกชายและพร้อมที่จะบวช หรือบาง
  • ทุกๆ ปี ในช่วงต้นๆ ปีจะมีงานบุญครั้งใหญ่ของชาวจันทบุรี ที่มีผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลกันมายังสถานที่นี้ เพื่อทําพิธีกราบไหว้สักการะ ซึ่งถือกันว่าเป็นบุญใหญ่ที่ต้องสะสมกันไว้เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นั่นคือ ประเพณีนมัสการพระพุทธบาทพลวง หรือประเพณีขึ้นเขาคิชฌกูฏ
  • ศิลปวัฒนธรรมไทยมีหลายต่อหลายด้านที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือ “หนังใหญ่วัดขนอน” ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 200 ปี และถือเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงที่รวมเอาศิลปะหลายๆ แขนงเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ ศิลปะ
  • อำเภอชุมแสง อำเภอเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดที่รู้กันว่ามีความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่มังกรในเทศกาลตรุษจีนแห่งหนึ่งของบ้านเรา จากความเชื่อและศรัทธาที่ยึดถือกันมานาน โดยงานแห่ “เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง” นั้น ถือกำเนิดขึ้นจากความศรัทธาในอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ของ
  • อาข่า หรือ อีก้อ หนึ่งในชุมชนบนพื้นที่สูงในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายเผ่าพันธุ์ และแต่ละเผ่าพันธุ์นั้น ต่างก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อๆ กันมาตั้งแต่ยุคอดีต ที่ยังคงปฏิบัติต่อเนื่องกันอยู่เป็นประจำ สำหรับชาวอาข่าเอง ก็มีประเพณีที่สำคัญนั่นคือ ประเพณีโล้ชิงช้า หรือ แย้ขู่อาเผ่ว ตามภาษาถิ่น ซึ่งถือเป็นประเพณีที่แสดงความเคารพและรำลึกต่อ “เทพธิดา
  • ตามรอยพระบาท 12 โครงการหลวง 12 เส้นทางแห่งความสุขโครงการหลวง ผมเดินทางจากโครงการหลวงแม่ลาน้อย มายังศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ โดยแวะรับทีมงานที่เดินทางตามมาสบทบที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ก่อนที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองไปยังศูนย์ฯ ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่ไปบ้านรักไทยด้วยเช่นกันครับ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูง