• ภูสอยดาว.. ยอดเขาสูงที่เป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เสน่ห์ของภูสอยดาวที่หลายๆ คนดั้นด้นเดินเท้าต้านแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นระยะทางกว่า 6.5 กิโลเมตร สู่ลานสนบนยอดเขาที่ระดับความสูง 1,633 เมตร จากระดับนํ้าทะเล เพื่อสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ และชื่นชมทุ่งหงอนนาค ที่ออกดอกเบ่งบานในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน