• หลังจากที่เดินทางขึ้นเหนืออยู่บ่อยครั้ง ผมและทีมงานเปลี่ยนจุดหมายลงไปทางใต้บ้าง แต่เป็นแบบไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมากนัก ก็ได้สัมผัสกับขุนเขาและคลื่นทะเลแล้ว นั่นคืออุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยขุนเขา และหลืบถํ้ามากมายตามชื่อ “สามร้อยยอด” นั่นเองครับ
  • ผมและเพื่อนร่วมทริปกลับลงมาจากลานสนภูสอยดาวในช่วงบ่ายเล็กน้อย หลังจากที่ไปรับสัมภาระต่างๆ แล้ว เราก็เดินทางไปยังตัวเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเพื่อนร่วมทีมบางส่วนที่เดินทางกลับก่อน จากนั้น ผมและทีมงานที่เหลืออยู่ก็หาที่พักค้างคืนกันก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดน่านในวันพรุ่งนี้เช้า ซึ่งเรามีโปรแกรมที่จะไปถ่ายภาพที่เสาดินนาน้อย และดอยเสมอดาวนั่นเองครับ
  • ภูสอยดาว.. ยอดเขาสูงที่เป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เสน่ห์ของภูสอยดาวที่หลายๆ คนดั้นด้นเดินเท้าต้านแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นระยะทางกว่า 6.5 กิโลเมตร สู่ลานสนบนยอดเขาที่ระดับความสูง 1,633 เมตร จากระดับนํ้าทะเล เพื่อสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ และชื่นชมทุ่งหงอนนาค ที่ออกดอกเบ่งบานในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน